Joobzz Korisnički sporazum

Važi od: 1 Septembara 2023

Naš cilj je da pružimo platformu koja će omogućiti kandidatima, regruterima i menadžerima za zapošljavanje da budu produktivniji i uspešniji. Naše usluge su osmišljene da promovišu ekonomske mogućnosti naših članova omogućavajući vam da ponudite svoj profil hiljadama regrutera i menadžera za zapošljavanje u Srbiji.

Idi na sadržaj:

  • Uvod
  • Odgovornosti
  • Prava i Ograničenja
  • Napomena i Ograničenje odgovornosti
  • Raskid
  • Zakon koji se primenjuje i Rešavanje sporova
  • Opšti uslovi i odredbe
  • Joobzz “Šta raditi i šta ne raditi”
  • Žalbe na sadržaj
  • Kontaktiranje nas
1.1 Ugovor

Korišćenjem naših usluga, slažete se da ste obavezani svim ovim uslovima. Vaše korišćenje naših usluga takođe podleže našoj Politici kolačića i Politici privatnosti, koje regulišu kako prikupljamo, koristimo, delimo i čuvamo vaše lične informacije.

Slažete se da, klikom na 'Prijavi se' ili slično, registracijom, pristupom ili korišćenjem naših usluga (kako je opisano u nastavku), ulazite u pravno obavezujući ugovor sa Joobzz (čak i ako koristite naše usluge u ime preduzeća). Ako se ne slažete sa ovim ugovorom ('Ugovor' ili 'Korisnički ugovor'), nemojte kliknuti na 'Pridruži se odmah' (ili slično) i ne pristupajte ili ne koristite naše usluge. Ako želite da raskinete ovaj ugovor, to možete učiniti u bilo kom trenutku zatvaranjem svog naloga i prestankom pristupa ili korišćenja naših usluga.

Usluge

Ovaj Ugovor se odnosi na Joobzz.rs i druge usluge koje naznačuju da su ponuđene u skladu sa ovim Ugovorom ('Usluge'), uključujući prikupljanje podataka izvan sajta za te usluge. Registrovani korisnici naših Usluga su 'Premium članovi'.

Joobzz

Vi sklapate ovaj Ugovor sa Joobzz (takođe se odnosi na nas kao 'mi' i 'nas'). Pojam 'Određene zemlje' odnosi se na zemlje Evropske unije (EU), Evropskog ekonomskog prostora (EEA) i Srbije.

Ako ste stanovnik 'Određenih zemalja', vi zaključujete ovaj Ugovor sa Mali DOO, a Mali DOO je kontrolor podataka za vaše lične podatke koje nam pružate ili koje prikupljamo u vaše ime ili koji se obrađuju u vezi sa našim uslugama.

Ako niste rezident 'Određenih zemalja', vi zaključujete ovaj Ugovor sa Mali DOO, koji je kontrolor vaših ličnih podataka koje nam pružate, koje prikupljamo ili koje obrađujemo u vaše ime u vezi sa našim uslugama.

Ovaj ugovor se primenjuje na sve članove. Kao član naših usluga, prikupljanje, korišćenje i otkrivanje vaših ličnih podataka podleže ovoj Politici privatnosti (uključujući našu Politiku kolačića i druge dokumente navedene u ovoj Politici privatnosti) i svim njenim ažuriranjima.

1.2 Članovi

Kada se registrujete i pridružite Joobzz.rs-u, postajete član. Ako ne želite da koristite naše usluge, možete zatvoriti svoj nalog.

1.3 Izmene

Možemo vršiti promene u ovom Ugovoru. Povremeno možemo menjati ovaj Ugovor, našu Politiku privatnosti i našu Politiku kolačića. Ako napravimo značajne promene, obavestićemo vas putem naših usluga ili na drugi način kako biste imali priliku da pregledate promene pre nego što stupe na snagu. Slažemo se da promene ne mogu biti retroaktivne. Ako se ne slažete sa promenama, možete zatvoriti svoj nalog. Ako nastavite koristiti naše usluge nakon što smo objavili ili poslali obaveštenje o promenama ovih uslova, to znači da se slažete sa ažuriranim uslovima koji tada stupaju na snagu.

2. Odgovornosti
2.1 Pravo na korišćenje usluga

Sledeće su neka od obećanja koja nam dajete ovim ugovorom:

Vi ste kvalifikovani za zaključivanje ovog Ugovora i imate barem 'Minimalnu starost' koju smo odredili.

Usluge nisu namenjene za korišćenje od strane osoba mlađih od 16 godina.

Da biste koristili Usluge, slažete se da: (1) morate biti 'Minimalne starosti' (kako je opisano ispod) ili stariji;

2) Imaćete samo jedan Joobzz nalog, koji mora biti pod vašim pravim imenom; i (3) već niste ograničeni od strane Joobzz-a u korišćenju usluga. Kreiranje naloga sa lažnim informacijama predstavlja kršenje naših uslova, uključujući naloge registrovane na ime drugih ili od strane osoba mlađih od 16 godina.

'Minimalna starost' znači 16 godina. Međutim, ako zakon zahteva da budete stariji kako bi Joobzz zakonito pružao usluge vama bez roditeljskog pristanka (uključujući korišćenje vaših ličnih informacija), tada je minimalna starost starija starosna granica propisana zakonom.

2.2 Vaš nalog

Čuvajte tajnost vaše lozinke!

Nećete deliti svoj nalog sa bilo kim i poštovaćete naša pravila i zakon.

Članovi su nosioci naloga. Slažete se da ćete:

(1) Koristiti sigurnu lozinku i držati je tajnom;

(2) Ne prenositi nijedan deo svog naloga (npr. veze);

ai (3) poštovati zakon i našu listu Šta raditi i šta ne raditi. Vi ste odgovorni za sve što se dešava preko vašeg naloga, osim ako ga ne zatvorite ili prijavite zloupotrebu.

Između vas i drugih (uključujući vašeg poslodavca), vaš nalog pripada vama. Drugi nemaju prava nad vašim ličnim nalogom.

2.3 Plaćanje

Ispunićete svoje obaveze plaćanja i pristajete da čuvamo vaše podatke o plaćanju. Razumete da mogu biti dodate naknade i porezi na naše cene. Povraćaj novca podložan je našim pravilima.

Ako kupite neku od naših plaćenih usluga ('Premium usluge'), slažete se da nam platite odgovarajuće naknade i poreze i da se pridržavate dodatnih uslova i odredbi za plaćene usluge. Nepoštovanje plaćanja ovih naknada rezultiraće raskidom vaših plaćenih usluga i aktivacijom Besplatnog plana (besplatne usluge) za vaš nalog.

Slažete se takođe da:

Troškovi u stranoj valuti ili razlike u ceni zavisno od lokacije (npr. kursne razlike) mogu se primeniti na vašu kupovinu.

Možemo čuvati i nastaviti naplaćivati vašu metodu plaćanja (npr. kreditnu karticu) čak i nakon što je istekla kako bismo izbegli prekide u vašim uslugama i koristili je za plaćanje drugih usluga koje ste kupili.

Kada kupite pretplatu, vaša metoda plaćanja će automatski biti zadužena na početku svakog perioda pretplate sa odgovarajućim naknadama i porezima za taj period. Da biste izbegli buduće zaduženje, otkažite pre obnove datuma.

Sve usluge koje ste kupili podležu Joobzz-ovoj politici povraćaja novca.

Možemo izračunati poreze koje trebate platiti na osnovu informacija o naplati koje nam dostavite prilikom kupovine.

Možete dobiti pisanu potvrdu o vašem plaćanju putem postavki vašeg Joobzz naloga ili na zahtev Korisničke podrške.

2.4 Obaveštenja i poruke

Slažete se da možemo pružiti kontakt informacije kao što su lični podaci, radno iskustvo, radna situacija, itd. Ako su vaše kontakt informacije zastarele, možete ih uvek ažurirati u svom kontrolnom panelu (dashboard).

Slažete se da vam možemo slati komunikacije i poruke na sledeće načine: (1) unutar usluge, ili (2) na kontakt informacije koje ste pružili (npr. e-pošta ili aplikacija). Saglasni ste da ažurirate svoje kontakt informacije kako biste bili u toku.

Molimo vas da pregledate vaše postavke kako biste kontrolisali i ograničili prijem poruka od nas.

2.5 Deljenje

Ako delite dosijee ili druge podatke putem naših usluga, drugi korisnici mogu videti, kopirati i koristiti te informacije.

Naše usluge ne dozvoljavaju da se informacije poput vašeg profila, CV-a, sertifikata i diploma dele sa trećim stranama izvan organizacije regrutera. Informacije i sadržaj koje delite mogu biti pregledani od strane drugih regrutera. Gde smo pružili postavke, poštovaćemo vaše izbore o tome ko može videti sadržaj ili informacije (ograničavanje vidljivosti vašeg profila na pretraživačima regrutera do anonimnog profila). Nismo obavezni da postavljamo bilo kakve informacije ili sadržaj na našoj usluzi i možemo ga ukloniti sa ili bez obaveštenja. Vaša je odgovornost da proverite kako Joobzz prikazuje vaš dosije. Molimo proverite vaše postavke da biste videli da li ste anonimni ili ne. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite nam se odmah i rado ćemo vam pomoći.

Važni uslovi
3. Prava i ograničenja
3.1 Vaša licenca za Joobzz

Vi posedujete sav sadržaj i lične informacije koje nam dostavite, ali istovremeno nam dajete neekskluzivnu licencu za njih.

Između vas i Joobzz-a, vi ste vlasnik sadržaja i informacija koje dostavite uslugama, i dajete Joobzz-u i našim povezanim društvima samo sledeću neekskluzivnu licencu:

Puno, prenosivo i dodeljivo pravo na korišćenje, kopiranje, izmenu, distribuciju, objavljivanje i obradu informacija i sadržaja koje pružate putem naših usluga i usluga drugih, bez potrebe za daljim pristankom, obaveštenjem i/ili naknadom vama ili drugima.

Ova prava su ograničena na sledeći način:

Možete okončati ovu licencu za određeni sadržaj brisanjem tog sadržaja sa usluga ili opštim zatvaranjem vašeg naloga, osim (a) u meri u kojoj ste ga podelili sa drugima kao deo usluge i oni su ga kopirali, delili ili sačuvali, i (b) u razumnom vremenskom periodu potrebnom za njegovo uklanjanje sa rezervnih kopija i drugih sistema.

Nećemo uključivati vaš sadržaj u reklame za proizvode i usluge trećih strana (uključujući sponzorisani sadržaj) bez vašeg posebnog pristanka.

Zato što vi ste vlasnik svog sadržaja i informacija, a mi imamo samo neekskluzivna prava na njih, vi možete odlučiti da ga stavite na raspolaganje drugima.

Vi i Joobzz se slažete da je sadržaj koji sadrži lično prepoznatljive informacije podložan našoj Politici privatnosti.

Vi i Joobzz se slažete da možemo pristupiti, čuvati, obrađivati i koristiti sve informacije i lične podatke koje nam dostavite u skladu sa uslovima Politike privatnosti i vašim izborima (uključujući preference).

Slažete se da ćete pružiti samo informacije i sadržaj koje imate pravo da delite i da će vaš Joobzz profil biti istinit.

Slažete se da ćete pružiti samo sadržaj ili informacije koje ne krše zakon ili prava drugih (uključujući intelektualna prava ili lažne diplome za aplikante za posao ili lažna imena za regrutere). Takođe se slažete da su informacije na vašem profilu istinite. Joobzz može biti obavezan zakonom da ukloni određene informacije ili sadržaj.

3.2 Dostupnost usluge

Možemo promeniti ili obustaviti bilo koju uslugu ili promeniti naše cene sa dejstvom za budućnost. Takođe možemo promeniti, suspendovati ili obustaviti bilo koju od naših usluga. Takođe možemo promeniti naše cene uz razumnu najavu sa dejstvom za budućnost, koliko to dozvoljava zakon. Ne obećavamo da ćemo čuvati ili zadržati bilo koje informacije. Joobzz nije usluga za skladištenje podataka. Slažete se da nemamo obavezu da čuvamo, zadržavamo ili vam pružamo kopiju bilo kog sadržaja ili informacija koje nam dostavite, osim u meri u kojoj to zahteva važeći zakon i kako je navedeno u našoj Politici privatnosti.

3.3 Drugi sadržaj, veb sajtovi i aplikacije

Vaše (Regruterovo) korišćenje sadržaja i informacija od drugih pružalaca na našim uslugama je na vaš rizik.

Drugi mogu nuditi poslove, dosijee i usluge putem naših usluga i mi nismo odgovorni za taj sadržaj.

(Kandidati ili Recruteri) Korišćenjem usluga, možete naići na sadržaj ili informacije koje mogu biti netačni, nepotpuni, zakašnjeli, obmanjujući, ilegalni, uvredljivi ili na drugi način štetni. Joobzz generalno ne pregleda sadržaj koji pružaju naši članovi (kandidati ili recruteri) ili drugi. Slažete se da nismo odgovorni za sadržaj ili informacije drugih (uključujući druge članove). Nismo uvek u mogućnosti da sprečimo zloupotrebu naših usluga i slažete se da nismo odgovorni za takvu zloupotrebu. Ako primetite neku od navedenih zloupotreba, odmah nas kontaktirajte!

Članovi imaju mogućnost izbora u vezi sa ovom funkcijom.

Joobzz može pomoći u povezivanju članova koji nude svoje usluge sa regruterima. Međutim, Joobzz ne pruža te usluge niti zapošljava pojedince da pruže te usluge. Morate imati najmanje 18 godina da biste nudili, obavljali ili preporučivali ove usluge. Priznajete da Joobzz ne nadgleda, ne upravlja i ne kontroliše članove u pružanju ovih usluga i slažete se da (1) Joobzz nije odgovoran za ponudu, pružanje ili dobavljanje ovih usluga, (2) Joobzz ne podržava usluge koje nudi bilo koji određeni član i (3) ne stvara se radni, agencijski ili partnerstvo odnos između Joobzz-a i bilo kog člana koji nudi usluge. Ako ste član (regruter), garantujete da ćete zadržati sve podatke unutar svoje organizacije i nećete ih otkrivati trećim stranama bez saglasnosti aplikanta.

3.4 Ograničenja

Imamo pravo da ograničimo način na koji se povezujete i interagujete sa našim uslugama. Joobzz zadržava pravo da ograniči vašu (Regruterovu) upotrebu usluga, uključujući vašu sposobnost da kontaktirate druge članove (Kandidate). Joobzz zadržava pravo da ograniči, suspenduje ili obustavi vaš nalog ako prekršite ovaj Ugovor ili zakon ili zloupotrebite usluge (na primer, ako kršite Šta raditi i šta ne raditi).

3.5 Intelektualna svojina

Obaveštavamo vas o našim pravima intelektualne svojine.

Joobzz zadržava sva prava intelektualne svojine u vezi sa Uslugama. Zaštitni znakovi i logotipi korišćeni u okviru Usluga su zaštitni znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika. Joobzz i ostali zaštitni znakovi, uslužni znakovi, grafički elementi i logotipi korišćeni na našim Uslugama su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Joobzz.

3.6 Automatizovana obrada

Koristimo podatke i informacije o vama kako bismo vam i drugima pružili relevantne predloge. Informacije i podatke koje nam pružite, kao i one koje imamo o članovima, koristimo kako bismo vam pružili preporuke u vezi sa povezivanjem, sadržajem i funkcijama koje vam mogu biti korisne. Na primer, koristimo podatke i informacije o vama kako bismo vam preporučili poslove i preporučili vas regruterima. Održavanjem tačnog i ažuriranog profila, možemo učiniti ove preporuke preciznijim i relevantnijim.

Ključni pojmovi
4. Ograničenje odgovornosti i odricanje od odgovornosti
4.1 Bez garancije

Ovo je naše odricanje od pravne odgovornosti za kvalitet, sigurnost ili pouzdanost naših usluga. JOOBZZ I NJEGOVI AFILIATI NE DAJU NIKAKVU GARANCIJU ILI JAMSTVO U VEZI SA USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI BILO KOJU GARANCIJU DA ĆE USLUGE BITI NEREMETENE ILI BEZ GREŠAKA, I PRUŽAJU USLUGE (UKLJUČUJUĆI SADRŽAJ I INFORMACIJE) 'KAKO JE' I 'KAKO SU DOSTUPNE'. DO NAJKRAĆE MERE DOZVOLJENE PRIMENLJIVIM PRAVOM, JOOBZZ I NJEGOVI AFILIATI ODBACUJU BILO KOJU PODRAZUMEVANU ILI ZAKONSKU GARANCIJU, UKLJUČUJUĆI BILO KOJU PODRAZUMEVANU GARANCIJU ZA NASLOV, TAČNOST PODATAKA, NEKRŠENJE AUTORSKIH PRAVA, TRGOVAČKU VREDNOST ILI POGODNOST ZA ODREĐENU NAMENU.

4.2 Isključenje odgovornosti

Ovo su ograničenja pravne odgovornosti koja možemo imati prema vama.

DO NAJKRAĆE MERE DOZVOLJENE PRAVOM (OSIM AKO JOOBZZ NIJE ZAKLJUČIO POSEBAN PISANI UGOVOR KOJI PREVAZILAZI OVAJ UGOVOR), JOOBZZ, UKLJUČUJUĆI SVOJE AFILIATE, NEĆE BITI ODGOVORAN U VEZI OVOG UGOVORA ZA IZGUBLJENE PROFITE ILI IZGUBLJENE POSLOVNE PRILIKE, REPUTACIJU (NA PRIMER, UVREDLJIVE ILI KLEVETNIČKE IZJAVE), GUBLJENJE PODATAKA (NA PRIMER, VREME NEAKTIVNOSTI ILI GUBITAK, UPOTREBA ILI PROMENE VAŠIH INFORMACIJA ILI SADRŽAJA) ILI BILO KAKVU NEPOSREDNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, SPECIJALNU ILI KAZNENU ŠTETU. JOOBZZ I NJEGOVI AFILIATI NEĆE BITI ODGOVORNI VAMA U VEZI OVOG UGOVORA ZA BILO KOJI IZNOS KOJI PREVAZILAZI (A) UKUPNE TAKSE PLAĆENE ILI PLAĆIVE OD STRANE VAS JOOBZZ-U ZA USLUGE TOKOM TRAJANJA OVOG UGOVORA, AKO IH IMA, ILI (B) 1.000 ŠVAJCARSKIH FRANAKA.

4.3 Osnova dogovora; Isključenja

Ograničenja odgovornosti u ovom Delu 4 čine deo osnove dogovora između vas i Joobzz-a i primenjivaće se na sve zahteve za odgovornost (npr. garancija, delikt, nemar, ugovor i zakon), čak i ako je Joobzz ili njegovi afiliati obavešteni o mogućnosti takve štete, i čak i ako ovi načini zaštite ne ispune svoju osnovnu svrhu.

Ova ograničenja odgovornosti se ne primenjuju na odgovornost za smrt ili povredu tela, prevare, grubog nemara ili namernog prestupa, niti u slučajevima nemara gde je prekršena bitna obaveza. Bitna obaveza je ona koja predstavlja preduslov za naše pružanje usluga i na koju se razumno možete osloniti, ali samo u meri u kojoj su štete direktno uzrokovane prekršajem i bile su predvidive prilikom zaključenja ovog Ugovora i u meri u kojoj su tipične u kontekstu ovog Ugovora.

4.4 Isključenje odgovornosti zbog zloupotrebe

KANDIDAT JE SVESTAN DA JOOBZZ NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ZLOUPOTREBU PODATAKA OD STRANE REGRUTERA. ČINJENICE SU JASNE, REGRUTERU NIJE DOZVOLJENO DA DELI DOSIJE VAN SVOJE ORGANIZACIJE I SAMO SA OSOBAMA KOJE SU DIREKTNO DODELJENE PROCESU REGRUTACIJE. ČIM SE OVO PROMENI, REGRUTER JE OBAVEZAN DA TO SAOPŠTI KANDIDATU. JOOBZZ NEĆE BITI ODGOVORAN ZA USKLAĐENOST REGRUTERA SA OVOM POLITIKOM. U SLUČAJU KRŠENJA, JOOBZZ ĆE ODMAH REAGOVATI I BLOKIRATI NALOG CELE KOMPANIJE.

5. Raskid

Možemo oboje okončati ovaj Ugovor, ali neka prava i obaveze ostaju važeća. I vi i Joobzz možete raskinuti ovaj Ugovor u bilo koje vreme sa obaveštenjem drugoj strani. Nakon raskida, gubite pravo pristupa ili korišćenja Usluga. Sledeće će ostati važeće nakon raskida: Bilo kakve sume koje duguje bilo koja strana pre raskida i dalje ostaju duguju i nakon raskida. Možete se obratiti našem Centru za podršku da zatvorite svoj nalog.

6. Pravo koje se primenjuje i rešavanje sporova

U slučaju da dođe do retkog slučaja pravne sporne situacije, u zavisnosti od mesta vašeg prebivališta, vi i Joobzz se slažete da ćete je rešavati u Beogradu, Srbiji, koristeći sudove Republike Srbije i ustavno pravo, ili u vašim lokalnim sudovima koristeći lokalno pravo. Ako živite u Određenim zemljama, zakoni Srbije regulišu sve zahteve vezane za pružanje usluga od strane Joobzz-a, ali to neće umanjiti vaša obavezna zaštitna prava potrošača prema zakonu zemlje u kojoj usmeravamo vaše usluge, a gde imate uobičajeno prebivalište. Što se tiče nadležnosti, vi i Joobzz se slažete da ćete izabrati sudove zemlje u kojoj usmeravamo vaše usluge, a gde imate uobičajeno prebivalište, za sve sporove koji proisteknu iz ovog Korisničkog ugovora ili se odnose na njega, ili kao alternativu, možete izabrati nadležni sud u Srbiji. Za osobe izvan Određenih zemalja, uključujući one koji žive van Srbije, Vi i Joobzz se slažete da će isključivo zakoni Republike Srbije, uz isključenje pravila o sukobu zakona, regulisati svaki spor koji se odnosi na ovaj Ugovor i/ili Usluge. Vi i Joobzz se slažete da će se svi zahtevi i sporovi voditi samo pred saveznim ili državnim sudovima u Beogradu, Srbija, i vi i Joobzz se obavezujete na ličnu nadležnost tih sudova.

7. Opšti uslovi

Evo nekoliko važnih detalja o Ugovoru.

Ako sud koji ima nadležnost nad ovim Ugovorom utvrdi da je bilo koji deo njega neprimenjiv, vi i mi se slažemo da sud treba da izmeni odredbe kako bi taj deo postao primenjiv uz očuvanje njegove svrhe. Ako sud to ne može da uradi, vi i mi se slažemo da tražimo od suda da ukloni taj neprimenjivi deo, a da ostatak ovog Ugovora ostane primenjiv.

Ovaj Ugovor (uključujući dodatne uslove koje vam možemo pružiti prilikom interakcije sa funkcijama Usluga) predstavlja jedini sporazum između nas u vezi sa Uslugama i stavlja van snage sve prethodne sporazume u vezi sa Uslugama.

Ako ne preduzmemo radnje kako bismo sproveli sankcije zbog kršenja ovog Ugovora, to ne znači da je Joobzz odustao od prava da sprovede ovaj Ugovor. Ne možete dodeliti ili preneti ovaj Ugovor (ili članstvo ili korišćenje Usluga) bilo kome bez našeg pristanka. Međutim, slažete se da Joobzz može dodeliti ovaj Ugovor svojim afilijatima ili strani koja ga kupuje, bez vašeg pristanka. Nema koristi za treća lica iz ovog Ugovora.

Slažete se da je jedini način da nam dostavite pravno obaveštenje na adresama navedenim u Odeljku 10.

8. Joobzz “Šta treba i ne treba raditi”

Joobzz je platforma za traženje poslova namenjena profesionalcima. Ova lista 'Šta treba i ne treba raditi' zajedno sa našim pravilima za profesionalnu zajednicu ograničava šta možete i ne možete raditi na našim Uslugama.

8.1. Šta treba raditi

Slažete se da ćete:

Poštovati sve primenjive zakone, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o privatnosti, zakone o intelektualnoj svojini, zakone o sprečavanju neželjene pošte, zakone o kontrolama izvoza, poreske zakone i regulatorne zahteve.

Pravilno nam dostavljati informacije i održavati njihovu tačnost.

Koristiti svoje pravo ime na svom profilu i koristiti Usluge na profesionalan način.

8.2. Šta ne treba raditi

Vi (kandidati ili regruteri) se slažete da nećete:

Stvarati lažni identitet na Joobzz-u, predstavljati netačan identitet, kreirati profil za člana u ime bilo koga osim sebe (stvarne osobe), ili koristiti ili pokušavati koristiti nalog druge osobe;

Razvijati, podržavati ili koristiti softver, uređaje, skripte, robote ili bilo koje druge sredstva ili procese (uključujući krovlere, dodatke za pregledače ili bilo koju drugu tehnologiju) kako biste prikupljali podatke sa Usluga ili na drugi način kopirali profile i druge podatke sa Usluga.

Preći preko bilo koje sigurnosne karakteristike, zaobići ili zaobilažiti bilo koje kontrole pristupa ili ograničenja upotrebe Usluge (kao što su ograničenja za pretrage ključnih reči ili pregled profila).

Kopirati, koristiti, otkriti ili distribuirati bilo koju informaciju dobijenu putem Usluga, bilo direktno ili preko trećih strana (kao što su pretraživači), bez pristanka Joobzz-a.

Otkrivati informacije za koje nemate pristanak za otkrivanje (kao što su poverljive informacije drugih, uključujući vašeg poslodavca).

Kršiti intelektualna prava drugih, uključujući autorska prava, patente, zaštitne znakove, poslovne tajne ili druga svojinska prava.

Kršiti intelektualna prava ili druga prava Joobzz-a, uključujući, bez ograničenja, kopiranje ili distribuiranje naše tehnologije, osim ako nije objavljena pod otvorenim izvornim licencama; koristiti naziv 'Joobzz' ili naše logoe u bilo kom poslovnom imenu, e-mailu ili URL-u, osim kako je navedeno u

Postavljati bilo šta što sadrži softverske viruse, crve ili bilo koji drugi štetan kod.

Inženjering obrnutim redosledom, dekompiliranje, rastavljanje, dešifrovanje ili na drugi način pokušavati izvesti izvorni kod za Usluge ili bilo koju povezanu tehnologiju koja nije otvorenog koda.

Prikazivati ili tvrditi da ste povezani sa ili podržani od strane Joobzz-a bez našeg izričitog pristanka (na primer, predstavljati se kao ovlašćeno lice Joobzz-a).

Pratiti dostupnost, performanse ili funkcionalnost Usluga u svrhu konkurencije.

Uključiti se u 'framing', 'mirroring' ili na drugi način simulirati izgled ili funkciju Usluga.

Preklapati ili na bilo koji drugi način menjati Usluge ili njihov izgled (na primer, ubacivanjem elemenata u Usluge ili uklanjanjem, prekrivanjem ili zamagljivanjem reklama koje se nalaze na Uslugama).

Ometati rad Usluga ili stavljati nerazuman teret na Usluge (na primer, slanje neželjenih poruka, napad uskraćivanja usluge, virusi, manipulacija algoritmima); i/ili

9. Žalbe u vezi sa sadržajem

Kontakt informacije za pritužbe u vezi sa sadržajem pruženim od strane naših članova.

Poštujemo intelektualna prava drugih. Zahtevamo da informacije koje postavljaju članovi budu tačne i da ne krše intelektualna prava ili druga prava trećih lica.

Mi obezbeđujemo politiku i postupak za pritužbe u vezi sa sadržajem koji su postavili naši članovi.

10. Kako nas kontaktirati

Naše kontakt informacije. Naša korisnička podrška takođe pruža informacije o našim Uslugama.

Za opšta pitanja, možete nas kontaktirati putem interneta. Za pravna obaveštenja ili dostavljanje dokumenata u postupku, možete nam pisati na sledeće adrese: (supoort@joobzz.rs).

Za sva pitanja, molimo vas da se obratite našoj podršci!