Joobzz politika privatnosti

Mali DOO

Tošin Bunar 272b

11070 Beograd

Srbija

E-mail: support@joobzz.rs

Naziv kompanije: Mali DOO

Opšte

Na osnovu Ustava Republike Srbije i Zakona o zaštiti podataka, svaka osoba ima pravo na zaštitu svoje privatnosti i zaštitu od zloupotrebe svojih ličnih podataka. Operatori ovih veb stranica (Joobzz.rs) veoma ozbiljno pristupaju zaštiti vaših ličnih podataka. Vaše lične podatke tretiramo poverljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka.

U saradnji sa našim provajderima hosting usluga, nastojimo što više zaštititi baze podataka od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe ili falsifikacije.

Želimo da napomenemo da prenos podataka preko interneta (na primer, prilikom komunikacije putem e-pošte) može imati sigurnosne nedostatke. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Korišćenjem ove veb stranice (Joobzz.rs) slažete se sa prikupljanjem, obradom i korišćenjem podataka kako je opisano u nastavku. Ovu veb stranicu možete posetiti bez registracije. Podaci kao što su pristupane stranice ili nazivi pristupanih fajlova, datum i vreme, se čuvaju na serveru u statističke svrhe, bez direktnog povezivanja tih podataka sa vama. Ukoliko se na našoj veb stranici prikupljaju lični podaci (npr. ime, adresa ili e-mail adrese), to se uvek vrši, koliko je moguće, na dobrovoljnoj osnovi. Ovi podaci neće biti prosleđeni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka. Iz tog razloga, molimo vas da redovno proveravate da li su vaša podešavanja ispravna kada je u pitanju objavljivanje vaših podataka.

Obrada ličnih podataka

Lični podaci su svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu ili identifikovanu osobu. Subjekat podataka je osoba o kojoj se obrađuju lični podaci. Obrada uključuje svako rukovanje ličnim podacima, bez obzira na sredstva i metode korišćene, posebno skladištenje, prenos, sticanje, brisanje, čuvanje, izmena, uništavanje i upotrebu ličnih podataka.

Obradjujemo lične podatke u skladu sa zakonom Republike Srbije o zaštiti podataka. Ukoliko i u meri u kojoj se primenjuje EU GDPR, takođe obradjujemo lične podatke na sledećim pravnim osnovama u vezi sa članom 6.

(1) GDPR:

lit. a) Obrada ličnih podataka uz pristanak subjekta podataka.

lit. b) Obrada ličnih podataka u cilju ispunjenja ugovora sa subjektom podataka, kao i za sprovođenje odgovarajućih predugovornih mera.

lit. c) Obrada ličnih podataka u cilju ispunjenja zakonske obaveze kojoj smo podložni prema primenjivom zakonu EU ili zakonu zemlje u kojoj se GDPR primenjuje u celini ili delimično.

lit. d) Obrada ličnih podataka radi zaštite vitalnih interesa subjekta podataka ili druge fizičke osobe.

lit. f) Obrada ličnih podataka u cilju zaštite legitimnih interesa nas ili trećih lica, osim ako prevladaju osnovne slobode i prava i interesi subjekta podataka. Legitimni interesi uključuju, posebno, naš interes u poslovanju kako bismo mogli pružiti našu veb stranicu, bezbednost informacija, ostvarivanje naših sopstvenih pravnih zahteva i usklađenost sa zakonom Republike Srbije.

Mi (Joobzz.rs/Mali DOO) obrađujemo lične podatke u periodu potrebnom za odgovarajuću svrhu. U slučaju dužih obaveza zadržavanja podataka zbog zakonskih ili drugih obaveza kojima smo podložni, ograničavamo obradu podataka u skladu s tim.

Kolačići

Ova veb stranica koristi kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje omogućavaju skladištenje određenih informacija vezanih za korisnika na uređaju korisnika dok koristi veb stranicu. Posebno, kolačići omogućavaju određivanje učestalosti korišćenja i broja korisnika stranica, analiziranje uzoraka ponašanja u korišćenju stranica, ali i čine našu ponudu prilagođenijom korisnicima. Kolačići ostaju sačuvani i nakon završetka sesije pregledača i mogu se ponovno dobiti prilikom ponovne posete veb stranici. Ako to ne želite, trebalo bi da podesite svoj internet pregledač da odbije prihvatanje kolačića.

Opšti prigovor na korišćenje kolačića u svrhu online marketinga može se izjaviti za različite usluge, posebno za praćenje, putem američke veb stranice http://www.aboutads.info/choices/ za EU sajt http://www.youronlinechoices.com/.

Sa SSL/TLS enkripcijom

Ova veb lokacija koristi SSL/TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i kako bi zaštitila prenos poverljivog sadržaja, poput zahteva koje nam šaljete kao operateru sajta. Možete prepoznati enkriptovanu vezu po tome što se adresa u liniji pretraživača menja sa 'http://' na 'https://' i po ikoni katanca u liniji vašeg pretraživača.

Ako je omogućena SSL ili TLS enkripcija, podaci koje nam prenosite ne mogu biti pročitani od strane trećih lica.

Log fajlovi servera

Pružalac ove veb stranice automatski prikuplja i skladišti informacije u takozvanim log fajlovima servera, koje vaš pretraživač automatski šalje nama. To su:

Vrsta i verzija pretraživača

Operativni sistem koji se koristi

URL upućivača

Hostname računara koji pristupa

Vreme odziva servera

Ovi podaci ne mogu biti povezani sa određenim osobama. Ne kombinujemo ove podatke sa drugim izvorima podataka. Zadržavamo pravo da naknadno proverimo ove podatke ako postanemo svesni konkretnih indikacija nezakonite upotrebe.

Usluge trećih strana

Ovaj veb sajt može koristiti Google Maps za ugradnju mapa, Google Invisible reCAPTCHA za zaštitu od botova i automatizovanih programa.

Ove usluge američke kompanije Google LLC koriste, između ostalog, kolačiće (cookies), pri čemu se podaci prenose kompaniji Google u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). U tom kontekstu, pretpostavljamo da ne dolazi do ličnog praćenja isključivo putem korišćenja našeg veb sajta.

Google se obavezuje da obezbedi adekvatnu zaštitu podataka u skladu sa Sporazumom o zaštiti privatnosti između SAD i Evropske unije (EU-US Privacy Shield) i Sporazumom o zaštiti privatnosti između SAD i Srbije.

Za više informacija, molimo pogledajte Google-ovu politiku privatnosti.

Kontakt forma

Ukoliko nam pošaljete upit putem kontakt forme, vaši detalji iz obrasca upita, uključujući kontakt podatke koje ste pružili, biće sačuvani u svrhu obrade upita i za eventualna dodatna pitanja. Mi nećemo prenositi ove podatke bez vašeg pristanka.

Newsletter

Ukoliko želite da primite newsletter koji je ponuđen na veb sajtu, zahtevamo od vas e-mail adresu, kao i informacije koje nam omogućavaju da proverimo da ste vlasnik navedene e-mail adrese i da pristajete da primate newsletter. Neće se prikupljati dodatni podaci. Ove podatke koristimo samo kako bismo vam poslali tražene informacije i nećemo ih prosleđivati trećim stranama. Nakon što date saglasnost za skladištenje podataka, e-mail adresu i njihovu upotrebu u svrhu slanja newslettera, u svakom trenutku možete povući svoj pristanak, na primer putem 'linka za odjavu' (unsubscribe link) u newsletteru.

Prava podataka:

Pravo potvrde

Svaki ispitanik ima pravo da od operatora veb sajta zatraži potvrdu da li se lični podaci koji se odnose na njega ili nju obrađuju. Ako želite da ostvarite ovo pravo potvrde, možete se u svakom trenutku obratiti Službeniku za zaštitu podataka.

Pravo na informacije

Svaka osoba čije lične podatke obrađuje operator ovog veb sajta ima pravo da u svakom trenutku, besplatno, dobije informacije o ličnim podacima koji se o njoj čuvaju. Osim toga, po potrebi, može biti obezbeđena i informacija o svrsi obrade, kategorijama ličnih podataka koji se obrađuju, primaocima kojima su lični podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, ukoliko je moguće, planiranom periodu čuvanja ličnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterijumima za utvrđivanje tog perioda, postojanju prava na ispravku ili brisanje ličnih podataka koji se odnose na njih ili na ograničavanje njihove obrade od strane kontrolora, ili prava na prigovor na takvu obradu, postojanju prava podnošenja pritužbe nadzornom telu, ukoliko lični podaci nisu prikupljeni od lica na koje se odnose, kao i svim dostupnim informacijama o izvoru podataka. Osim toga, ispitanik ima pravo da bude obavešten o tome da li su lični podaci preneti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ukoliko jesu, ispitanik takođe ima pravo da bude obavešten o odgovarajućim merama zaštite u vezi sa tim prenosom. Ako želite da iskoristite ovo pravo na pristup informacijama, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka u svakom trenutku.

Pravo na ispravku

Svaki ispitanik čiji se lični podaci obrađuju ima pravo da zahteva odmah ispravku netačnih ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju. Osim toga, ispitanik ima pravo, uzimajući u obzir svrhu obrade, da zahteva dopunu nepotpunih ličnih podataka, uključujući putem dopunske izjave. Ako želite da ostvarite ovo pravo na ispravku, možete se u svakom trenutku obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka.

Pravo na brisanje

Svaki ispitanik ima pravo da od kontrolora ovog veb sajta zatraži odmah brisanje ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju, ako se primenjuje jedan od sledećih razloga i obrada više nije potrebna:

Lični podaci su prikupljeni ili na drugi način obrađeni u svrhe za koje više nisu potrebni.

Ispitanik povlači pristanak na osnovu kojeg je obrada vršena i ne postoji drugi zakonski osnov za obradu.

Ispitanik prigovara obradi podataka zbog razloga koji se odnose na njegovu ili njenu posebnu situaciju i ne postoje pretežni opravdani razlozi za obradu, ili ispitanik prigovara obradi u slučaju direktnog marketinga i povezanog profilisanja.

Lični podaci su nezakonito obrađeni.

Brisanje ličnih podataka je neophodno kako bi se ispunila zakonska obaveza na osnovu zakona Unije ili države članice kojoj je kontrolor podložan.

Lični podaci su prikupljeni u vezi sa uslugama informacionog društva koje se direktno nude detetu.

Ukoliko se primeni neki od navedenih razloga i želite da zatražite brisanje ličnih podataka koji se čuvaju od strane operatora ovog veb sajta, možete se u svakom trenutku obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu podataka ovog veb sajta će se pobrinuti da zahtev za brisanje bude odmah ispunjen.

Pravo na ograničenje obrade

Svaki ispitanik ima pravo da od kontrolora ovog veb sajta zatraži ograničenje

Ograničenje obrade može se zahtevati ukoliko je ispunjen jedan od sledećih uslova:Tačnost ličnih podataka je osporena od strane ispitanika, u periodu koji omogućava kontroloru da proveri tačnost ličnih podataka.

Ograničenje obrade može se zatražiti ukoliko obrada nije zakonita, ispitanik prigovara brisanju ličnih podataka i umesto toga zahteva ograničenje upotrebe ličnih podataka.

Ukoliko kontrolor više ne treba lične podatke u svrhu obrade, ali ispitanik ih i dalje treba kako bi se na njih oslonio, ukoliko je ispitanik prigovorio obradi na osnovu razloga koji se odnose na njegovu ili njenu posebnu situaciju, i ukoliko još nije utvrđeno da li pretežni legitimni interesi kontrolora nadmašuju interese ispitanika, tada se može zahtevati ograničenje obrade.

Ukoliko je ispunjen neki od navedenih uslova, možete se u svakom trenutku obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka kako biste zatražili ograničenje obrade ličnih podataka od strane operatora ovog veb sajta. Službenik za zaštitu podataka ovog veb sajta će organizovati ograničenje obrade.

Pravo na prenosivost podataka

Svaka osoba čije se lične podatke obrađuju ima pravo da primi te podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Osim toga, ispitanik ima pravo da dobije direktno prenosivost ličnih podataka od jednog kontrolora drugom kontroloru, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo i ne utiče negativno na prava i slobode drugih osoba.

Da biste ostvarili pravo na prenosivost podataka, možete se u svakom trenutku obratiti službeniku za zaštitu podataka koji je imenovan od strane operatora ovog veb sajta.

Pravo na prigovor

Svaki ispitanik ima pravo da, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njenu posebnu situaciju, u svakom trenutku prigovori obradi ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju.

U slučaju prigovora, operator ovog veb sajta (Joobzz.rs) više neće obrađivati lične podatke, osim ako ne možemo dokazati preovlađujuće opravdane razloge za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode ispitanika ili za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva. Da biste ostvarili pravo prigovora, možete se direktno obratiti službeniku za zaštitu podataka ovog veb sajta.

Pravo povlačenja saglasnosti u skladu sa zakonom o zaštiti podataka

Svaka osoba čije se lični podaci obrađuju ima pravo da u svakom trenutku povuče svoj pristanak na obradu ličnih podataka.

Ako želite da ostvarite svoje pravo povlačenja saglasnosti, možete se u svakom trenutku obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

Autorsko pravo

Autorsko pravo i sva ostala prava na sadržaj, slike, fotografije ili druge fajlove na ovom veb sajtu pripadaju isključivo operatoru ovog veb sajta ili naznačenim nosiocima prava. Prethodno pismeno odobrenje nosilaca autorskog prava je potrebno za reprodukciju svih fajlova. Svako ko vrši kršenje autorskog prava bez saglasnosti odgovarajućih nosilaca autorskog prava može biti podložan krivičnom gonjenju i može zahtevati naknadu štete.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svaka informacija na našem veb sajtu pažljivo je proverena. Trudimo se da obezbedimo da pružene informacije budu ažurirane, tačne i potpune. Međutim, nemoguće je u potpunosti isključiti mogućnost grešaka, stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za potpunost, tačnost i aktuelnost informacija, uključujući novinarske i uredničke informacije. Zahtevi za odgovornost u vezi s materijalnom ili nematerijalnom štetom prouzrokovanom korišćenjem ili nekorišćenjem pruženih informacija, kao i korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija, generalno su isključeni.

Izdavač može izmeniti ili izbrisati tekstove po svom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja, i nije obavezan da ažurira sadržaj ovog veb sajta. Korišćenje ili pristup ovom veb sajtu je na sopstveni rizik posetilaca. Izdavač, njegovi klijenti ili partneri ne snose odgovornost za bilo kakvu štetu, kao što su direktna, indirektna, slučajna ili posledična šteta, koja navodno proizlazi iz posete ovom veb sajtu, i stoga ne preuzimaju odgovornost za takvu štetu.

Izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj i dostupnost veb sajtova trećih strana koji se mogu pristupiti putem eksternih veza sa ovog veb sajta. Operatori povezanih sajtova su isključivo odgovorni za sadržaj povezanih sajtova. Izdavač se stoga izričito distancira od svog sadržaja trećih strana koji može biti relevantan prema krivičnom pravu ili pravu odgovornosti ili koji je suprotan dobroj moralnosti.

Autorsko pravo

Izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj i dostupnost veb sajtova trećih strana koji se mogu pristupiti putem eksternih veza sa ovog veb sajta. Operatori povezanih sajtova su isključivo odgovorni za sadržaj povezanih sajtova. Izdavač se stoga izričito distancira od svog sadržaja trećih strana koji može biti relevantan prema krivičnom pravu ili pravu odgovornosti ili koji je suprotan dobroj moralnosti.

Google Maps

Ovaj veb sajt koristi usluge Google Maps. To nam omogućava da prikažemo interaktivne mape direktno na veb sajtu i omogućimo vam udobno korišćenje funkcije mape. Posetom veb sajtu, Google dobija informaciju da ste pristupili odgovarajućoj podstranici našeg veb sajta. To se dešava bez obzira da li Google obezbeđuje korisnički nalog preko kojeg ste prijavljeni ili da li nemate korisnički nalog.

Ukoliko ste prijavljeni na Google nalog, vaši podaci će direktno biti povezani sa vašim nalogom. Ako ne želite da vaš profil bude povezan sa Google-om, morate se odjaviti pre aktiviranja dugmeta. Google čuva vaše podatke kao korisničke profile i koristi ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili prilagođavanja dizajna svog veb sajta prema potrebama korisnika.

Takva evaluacija se vrši posebno (takođe i za korisnike koji nisu prijavljeni) kako bi se obezbedilo oglašavanje prema potrebama i informisanje drugih korisnika društvene mreže o vašim aktivnostima na našem veb sajtu.

Imate pravo da prigovorite stvaranju ovih korisničkih profila, ali za ostvarivanje ovog prava morate kontaktirati Google. Dodatne informacije o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od strane Google-a, kao i dodatne informacije o vašim pravima u vezi s tim i opcijama podešavanja za zaštitu vaše privatnosti, možete pronaći na: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Takođe pročitajte: Invoice template

Google Ads

Ovaj veb sajt koristi Google praćenje konverzija. Ako ste pristupili našem veb sajtu putem oglasa postavljenog od strane Google-a, Google Ads postavlja kolačić na vašem računaru. Kolačić za praćenje konverzija se postavlja kada korisnik klikne na oglas postavljen od strane Google-a.

Ovi kolačići gube važnost nakon 30 dana i ne koriste se za ličnu identifikaciju. Kada korisnik poseti određene stranice našeg veb sajta i

Ako kolačić još nije istekao, mi i Google možemo prepoznati da je korisnik kliknuo na oglas i bio preusmeren na ovu stranicu.

Svaki korisnik Google Ads usluge dobija drugačiji kolačić. Zbog toga kolačići ne mogu biti praćeni preko veb sajtova drugih korisnika Google Ads usluge. Informacije dobijene putem kolačića za praćenje konverzija koriste se za sastavljanje statistike konverzija za korisnike Google Ads koji su se opredelili za praćenje konverzija. Korisnici dobijaju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i preusmereni su na stranicu sa oznakom za praćenje konverzija. Međutim, ne dobijaju nikakve informacije koje se mogu koristiti za ličnu identifikaciju korisnika.

Ako ne želite da učestvujete u praćenju, možete odbiti postavljanje potrebnog kolačića - na primer, podešavanjem vašeg pregledača da onemogući automatsko postavljanje kolačića uopšte, ili podešavanjem vašeg pregledača da blokira kolačiće sa "googleleadservices.com" domain.

Molimo vas da imate na umu da ne biste trebali brisati kolačiće za odjavljivanje sve dok ne želite da se prikupljaju podaci za merenje. Ako ste izbrisali sve kolačiće u vašem pregledaču, morate ponovo postaviti odgovarajući kolačić za odjavljivanje.

Google Analytics

Ovaj veb sajt koristi Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža Google Ireland Limited. Ako je upravljač podataka na ovom veb sajtu smešten izvan Evropskog ekonomskog prostora ili Srbije, obrada podataka putem Google Analytics-a obavlja se od strane Google LLC. Google LLC i Google Ireland Limited će se dalje nazivati ""Google"".

Dobijeni statistički podaci omogućavaju nam da unapredimo našu ponudu i učinimo je zanimljivijom za vas kao korisnika. Ovaj veb sajt takođe koristi Google Analytics za analizu tokova posetilaca na više uređaja, što se vrši putem korisničkog ID-a. Ako imate Google korisnički nalog, možete deaktivirati analizu korišćenja na više uređaja u postavkama tog naloga pod "My Data", "Personal Data".

Pravni osnov za korišćenje Google Analytics-a je član 6, stav 1, rečenica 1, tačka f GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka). IP adresa koju vaš pretraživač prenosi kao deo Google Analytics-a neće biti povezana sa drugim podacima koje Google poseduje. Želimo da napomenemo da je na ovom veb sajtu Google Analytics proširen kodom ""_anonymize Ip();" Kako bi se osigurala anonimna prikupljanja IP adresa, one se obrađuju u skraćenom obliku, tako da ih nije moguće povezati sa određenom osobom. Ukoliko prikupljeni podaci mogu biti povezani sa određenom osobom, takvi podaci će biti odmah isključeni, a lični podaci će se odmah izbrisati.

Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti preneta na Google server u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo skraćena. U ime operatera ovog veb sajta, Google će koristiti ove informacije da bi analizirao vaše korišćenje veb sajta, sastavljao izveštaje o aktivnostima na veb sajtu i pružao druge usluge koje se odnose na aktivnosti na veb sajtu i upotrebu interneta operateru veb sajta. U izuzetnim slučajevima kada se prenose lični podaci u Sjedinjene Američke Države, Google je podložan Sporazumu o zaštiti privatnosti između EU i SAD-a , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics koristi kolačiće (cookies). Informacije generisane putem kolačića o vašem korišćenju veb sajta obično se prenose na Google servere u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se čuvaju. Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što ćete odabrati odgovarajuće postavke u softveru vašeg pretraživača; međutim, napomena da, ukoliko to uradite, možda nećete moći koristiti punu funkcionalnost ovog veb sajta. Takođe, možete sprečiti prikupljanje podataka od strane Google-a koji su generisani putem kolačića, a odnose se na vaše korišćenje veb sajta (uključujući vašu IP adresu) i obradu ovih podataka od strane Google-a, preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pretraživač dostupnog na sledećem linku: Onemogući Google Analytics.

Takođe, možete sprečiti korišćenje Google Analytics-a klikom na ovaj link: Onemogući Google Analytics. Na taj način će se na vašem uređaju sačuvati tzv. 'opt-out' kolačić, koji sprečava obradu ličnih podataka od strane Google Analytics-a. Imajte na umu da će se ovi 'opt-out' kolačići izbrisati kada obrišete sve kolačiće na svom uređaju, odnosno, moraćete ponovo postaviti 'opt-out' kolačiće ako želite nastaviti sa sprečavanjem ovog vida prikupljanja podataka. 'Opt-out' kolačići se postavljaju po pretraživaču i po računaru/terminalnom uređaju i stoga se moraju posebno aktivirati za svaki pretraživač, računar ili drugi terminalni uređaj.

Google AdSense

Koristimo Google AdSense na ovom veb sajtu. To je program za oglašavanje koji pruža Google Inc. U Evropi, za sve Google usluge odgovorna je kompanija Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska). Google AdSense nam omogućava da prikazujemo oglase na ovom veb sajtu koji su relevantni za našu temu.

Google AdSense koristi kolačiće kako bi prikazivao oglase koji su relevantni za korisnike, poboljšao izveštaje o performansama kampanje ili sprečio korisnika da vidi iste oglase više puta. Google koristi ID kolačića kako bi zabeležio koje reklame su prikazane u kojem pregledaču, čime se sprečava da se iste reklame prikažu više puta. Osim toga, Google može koristiti ID kolačića AdSense-a kako bi zabeležio tzv. konverzije povezane sa prikazivanjem oglasa.

To je slučaj, na primer, kada korisnik vidi Google Ads oglas, a zatim koristi isti pregledač kako bi posetio veb sajt oglašivača i tamo nešto kupio. Prema Google-u, Google Ads kolačići ne sadrže lične informacije.

Putem korišćenih marketinških alata, vaš pregledač automatski uspostavlja direktnu vezu sa Google serverom.

Integrisanjem Google Ads-a, Google dobija informaciju da ste pristupili odgovarajućem delu našeg veb sajta ili da ste kliknuli na oglas koji smo postavili. Ako ste registrovani korisnik neke Google usluge, Google može povezati vašu posetu sa vašim nalogom. Čak i ako niste registrovani kod Google-a ili niste se prijavili, moguće je da Google sazna i sačuva vašu IP adresu.

Možete se odjaviti iz ovog procesa praćenja na nekoliko načina:

prilagodbom softvera vašeg pregledača; posebno, blokiranjem kolačića trećih strana sprečićete prikazivanje reklama od trećih provajdera;

onemogućavanjem kolačića za praćenje konverzija postavljanjem vašeg pregledača da dozvoli kolačiće samo sa domena "www. googleadservices.com", https://adssettings.google.com, pri čemu se ovo podešavanje briše kada izbrišete kolačiće;

onemogućavanjem reklama zasnovanih na interesovanjima od strane provajdera koji su deo samo-regulativne kampanje "About Ads" via the link https://www.aboutads.info/choices, ovo podešavanje će biti obrisano kada izbrišete kolačiće;

onemogućavanjem reklama zasnovanih na interesovanjima od strane provajdera koji su deo samo-regulativne kampanje "About Ads" via the link https://www.aboutads.info/choices, ovo podešavanje će biti obrisano kada izbrišete kolačiće;

by permanently deactivating it in your browsers Firefox, Internet Explorer or Google Chrome via the link https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Molimo vas da imate na umu da, ukoliko to uradite, možda nećete moći koristiti sve funkcije ovog veb sajta u potpunosti.

Pravni osnov obrade vaših podataka je ravnoteža interesa, prema kojoj obrada vaših ličnih podataka opisana gore ne sukobljava se sa preovlađujućim interesima s vaše strane (član 6 (1) rečenica 1 lit. f GDPR). Dodatne informacije o Google Ads možete pronaći na https://ads.google.com/intl/de_DE/home/ i o zaštiti podataka kod Google-a uopšte možete pronaći na:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativno, posetite veb sajt Network Advertising Initiative (NAI) na https://www.networkadvertising.org.

Google Tag Manager

Google Tag Manager je rešenje koje nam omogućava upravljanje tzv. veb oznakama putem interfejsa i integrisanje Google Analytics-a i drugih Google marketinških usluga u našu online ponudu, na primer. Sam Tag Manager, koji implementira oznake, ne obrađuje lične podatke korisnika. Što se tiče obrade ličnih podataka korisnika, molimo vas da se uputite na sledeće informacije o Google uslugama. Smernice za korišćenje: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Spoljni pružaoci usluga plaćanja

Ovaj veb sajt koristi spoljne pružaoce usluga plaćanja putem čijih platformi korisnici i mi možemo izvršiti transakcije plaćanja.

AllSecure ( https://www.allsecure.rs/legal )

Obradu podataka vrše pružaoci usluga plaćanja i ti podaci uključuju, između ostalog, inventarne podatke kao što su ime i adresa, bankovne podatke poput brojeva računa ili brojeva kreditnih kartica, lozinke i kontrolne sume, kao i informacije o ugovoru, iznosu i primaocu. Ovi podaci su potrebni za obavljanje transakcija. Međutim, uneti podaci će biti obrađeni i čuvani samo od strane pružalaca usluga plaćanja.

Kao operater, mi ne dobijamo nikakve informacije o (bankovnim) računima ili kreditnim karticama, već samo informacije o potvrdi (prihvatanju) ili odbijanju plaćanja. U nekim slučajevima, podaci mogu biti prosleđeni kreditnim biroima od strane pružalaca usluga plaćanja. Svrha ovog prenosa je verifikacija identiteta i kreditne sposobnosti.U vezi s tim, upućujemo na Uslove i odredbe i Obaveštenja o zaštiti podataka pružalaca usluga plaćanja.

Transakcije plaćanja uređene su uslovima korišćenja i politikom privatnosti odgovarajućeg pružaoca usluga plaćanja, koji se mogu pronaći na odgovarajućoj veb stranici ili aplikaciji za transakcije. Takođe se na ove dokumente upućuje u svrhu dobijanja dodatnih informacija i ostvarivanja prava na opoziv, informacije i druga prava subjekata podataka.

Prenos podataka u Sjedinjene Američke Države

Naša veb stranica uključuje alatke koje potiču iz kompanija sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Ukoliko su ove alatke aktivne, vaše lične informacije mogu biti prenete na servere ovih kompanija koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama.

Molim vas da imate na umu da Sjedinjene Američke Države nisu bezbedna treća zemlja u smislu zakona o zaštiti podataka Evropske unije. Američke kompanije su obavezne da otkriju lične podatke bez mogućnosti da vi, kao osoba čiji se podaci obrađuju, preduzmete pravne korake protiv toga.

Stoga ne može se isključiti mogućnost da američke vlasti (npr. tajne službe) mogu obraditi, analizirati i trajno skladištiti vaše podatke koji se čuvaju na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama u svrhe nadzora. Mi nemamo uticaj na te operacije obrade.

Napomena

Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost, preciznost, aktuelnost, pouzdanost ili potpunost informacija.

Potraživanja odgovornosti protiv autora za štetu materijalne ili nematerijalne prirode proistekle iz pristupa, korišćenja ili nekorišćenja objavljenih informacija, zloupotrebe veze ili tehničkih kvarova su isključena.

Sve ponude su podložne promenama. Autor izričito zadržava pravo da bez prethodne najave promeni, dopuni ili obriše delove stranica ili celokupnu ponudu, ili privremeno ili trajno prekine njihovo objavljivanje.